Statistica rezultate bacalaureat 2020-2022

Pregătire examen bacalaureat

Nr. crt Nume si prenume cadru didactic Disciplina Clasa Ziua Interval orar
1. Calafeteanu Gabriela Lb. româna XII-a B luni 12.30 – 13.30
2. Giura Irina Lb. româna XII-a A vineri 11.30 – 12.30
Lb. româna XII-a E luni 12.30 – 13.30
Lb. româna XII-a F marți 12.30 – 13.30
3. Constantin Georgiana Matematică XII-a C joi 12.20 – 13.10
4. Ghigeanu Nela Matematică XII-a A luni 19.00 – 20.00
Matematică XII-a A miercuri 19.00 – 20.00
5. Clenci Camelia Matematică XII-a B marți 12.30 – 13.10
6. Constantinescu Florentina Istorie XII-a G marți 13.00 – 14.00
7. Tabăra Aurelia Istorie XII-a F vineri 11.40 – 12.20
Istorie XII-a D miercuri 12.30 – 13.10
Istorie XII-a E miercuri 14.10 – 14.50
8. Nedeloiu Ramona Geografie XII-a D, E,G miercuri 12.30 – 13.10
9. Bălmaga Constantin Geografie XII-a F luni 10.50 – 11.30
10. Popa Dumitra Fizică XII-a A, B, C luni 12.20 – 14.00
11. Duguleanu Violina Chimie XII-a A, B, C vineri 12.30 – 13.30
12. Preda Iarina Informatică XII-a A, B, C miercuri 12.30 – 13.30
13. Spuză Lorena Psihologie XII-a D, E, F, G miercuri 17.00 – 19.00
14. Toader Alexandra Economie XII-a D, E, F, G joi 12.30 – 13.30
15. Buda Irina Logică și argumentare XII-a D, E, F, G vineri 13.00 – 14.00
16. David Anamaria Biologie XII-a A, B, C joi 12.30 – 13.10
17. Dima Ana Maria Sociologie XII-a D,E vineri 13.00 –  14.00