Obiectiv: educația nonformală și oferirea de programe de petrecere a timpului liber adresate populației școlare, ca alternativă la consumul de droguri.
Obiectiv: prevenirea consumului de substanțe psihoactive și dezvoltarea liberului arbitru la elevi.
Obiectiv: informarea elevilor din ciclul superior al liceului privind oportunităţile de dezvoltare a carierei în parteneriat cu Asociația “The Social Incubator”.
Obiectiv: dezvoltarea portofoliului profesional, vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unităţile de învăţământ liceal din sectorul 1, organizată de CCD; tema: Incluziunea socială
Obiectiv: punerea la dispoziție a unui instrument folosit ca punct de plecare în activitatea de consiliere psihopedagogică curentă din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică, în ceea ce privește orientarea școlară și profesională propriu-zisă, pornind de la opțiunile inițiale ale elevilor, evaluarea intereselor, abilităților și a personalității elevilor prin aplicarea unor teste specifice în cadrul aceleiași platforme informatice, în vederea confirmării sau a reconsiderării opțiunilor de orientare școlară ale acestora.
Obiectiv: dezvoltarea sentimentului solidaritatii umane față de cei aflați în suferință, pastrarea și îmbunătățirea sănătății fizice, promovarea ocrotirii mediului înconjurător
Obiectiv : promovarea diversității culturale și lingvistice, încurajează învățarea limbilor străine la orice vârstă – cunoașterea mai multor limbi facilitează comunicarea cu alte persoane și succesul profesional.