Event Details

01/09/2018

7:00 am - 6:00 pm

Proiect Opțiunile școlare și profesionale ale elevilor – platforma AMN

Obiectiv: punerea la dispoziție a unui instrument folosit ca punct de plecare în activitatea de consiliere psihopedagogică curentă din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică, în ceea ce privește orientarea școlară și profesională propriu-zisă, pornind de la opțiunile inițiale ale elevilor, evaluarea intereselor, abilităților și a personalității elevilor prin aplicarea unor teste specifice în cadrul aceleiași platforme informatice, în vederea confirmării sau a reconsiderării opțiunilor de orientare școlară ale acestora.