PROGRAM INSCRIERI BACALAUREAT 2024
Lista conditiilor specifice petru etapele de transfer/pretransfer consimitit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin ome nr. 6877/2023

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în București, str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, telefon: 021.260.05.54,  e-mail: cnav2004@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: secretar șefNUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacantNIVELUL POSTULUI: funcție de conducereCOMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliarDURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămânăPERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză anunțul

Vizualizeză rezultate selecție dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizare rezultate proba interviu

REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU POSTURILE:

 • Secretar șef
 • Administrator de patrimoniu
 • Bibliotecar
 • Ingrijitor
 • Muncitor calificat

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

 

DENUMIREA POSTULUI: secretar șef
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

DENUMIREA POSTULUI: administrator de patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

 

DENUMIREA POSTULUI: bibliotecar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

 

Venituri salariale conform art.33 din legea nr.153/2017 – 29.09.2023

 

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

 

Înscrierea elevilor declarați admiși la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” se va face în perioada 20-25 iulie 2023.

 

DATA

INTERVAL ORAR

20.07.2023

08:00-16:00

21.07.2023

08:00-16:00

22.07.2023

09:00-13:00

24.07.2023

08:00-16:00

25.07.2023

08:00-12:00

 

Documentele se depun într-un dosar la sediul colegiului.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

 1. Cerere de înscriere;
 2. Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere elev – copie;
 3. Carte de identitate părinți – copie;
 4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a – original;
 5. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale) – original;
 6. Fişa medicală – original;
 7. Hotărâre judecătorească privind custodia elevului (dacă este cazul) – copie;
 8. Recomandarea de apartenență la etnia rromă (dacă este cazul) – original;
 9. Certificatul de orientare școlară și profesională (dacă este cazul) – original.

SE PRIMESC DOAR DOSARE COMPLETE!

 

Cerere înscriere – profil real, specializarea matematică-informatică

Cerere înscriere – profil real, specializarea științe ale naturii

Cerere înscriere – profil real, specializarea filologie

Cerere înscriere – profil sportiv, specializarea instructor sportiv

 

 

Publicat azi, 29.06.2023

Detalii anunț

Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016)  Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și  turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” pe adresa de email: comunicare@cnav.ro

Valoarea estimată fără TVA: 795 224 lei

Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru fiecare lot din cele 2 (două) precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autorității contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare conține, prin anexele sale, informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Condiții participare: Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: cel mai bun raport calitate preț, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 10.07.2023, ora 12.00.

Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: comunicare@cnav.ro

Eventualele solicitări pentru clarificări suplimentare se transmit în scris, la adresa de email:    comunicare@cnav.ro

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 06.07.2023, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiul Național “Aurel Vlaicu”, București, str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, până la data de 10.07.2023, ora 12.00.

 

Director,

prof. Ghigeanu Nela

 

 

ÎNSCRIERI PENTRU CLASA a IX a  FILIERA VOCAȚIONALA, PROFIL SPORTIV

Baschet băieţI/ Rugby fete şi băieţi /Arte marțiale fete şi băieţi)

Perioada de înscriere: 15-16 MAI 2023 în intervalul orar 8:00-16:00

Înscrierile au loc la secretariatul Colegiului Național „Aurel Vlaicu”.

ACTE NECESARE:

 • ANEXA DE LA FIŞA DE ÎNSCRIERE;
 • C.I. ȘI/ SAU CERTIFICAT DE NAŞTERE ELEV;
 • C.I. PĂRINTE;
 • AVIZ MEDICAL FAVORABIL ( APT) PENTRU PARTICIPARE LA PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE.

 Proba de aptitudini

Colegiul Național„Aurel Vlaicu” Str. Ludwig Roth nr.1,

Sector 1

Arte marțiale fete şi băieţi 17 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

Baschet băieţI 18 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

Rugby fete şi băieţi 19 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

 

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS DOSARE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: SECRETAR SEF, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare – absolvirea unei instituții de învățământ superior

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: BIBLIOTECAR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: absolvirea cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai caror absolvenți au studiat în timpul școlarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii generale – minim 8 clase

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DIFERENTA

30 – 31.08.2022

Nr crt Materie ZI ORA
1. ED. MUZICALA 30.08.2022 10.00
2. ED. VIZUALA 30.08.2022 12.00
3. INFORMATICA/ TIC 31.08.2022 9.00
4. LB. LATINA 31.08.2022 11.00
5. PSP 30.08.2022 14.00
6. PST 31.08.2022 10.00
7. LB. GERMANA 31.08.2022 10.00
8. SOCIOLOGIE 31.08.2022 12.00
9. LIT. UNIVERSALA 31.08.2022 8.00
10. STIINTE 31.08.2022 10.00
11. ED. ARTISTICA 30.08.2022 10.00

 

 

Publicat azi, 14.07.2022

Detalii anunț

Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016)  Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și  turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” pe adresa de email: comunicare@cnav.ro

Valoarea estimată fără TVA: 677 600 lei fără TVA

Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autorității contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare conține, prin anexele sale, informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Condiții participare: Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 25.07.2022, ora 12.00.

Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: comunicare@cnav.ro

Eventualele solicitări de clarificari se transmit în scris, la adresa de email:    comunicare@cnav.ro

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 20.07.2022, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” din str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, până la data de 25.07.2021, ora 12.00.

 

Director,

prof. Ghigeanu Nela

 

Publicat azi, 29.06.2022

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii generale

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-12.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 9:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

 

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: SECRETAR ȘEF, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: superioare

Vechime în specialitatea postului: 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 11:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: superioare (îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist)

Vechime în specialitatea postului: 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 9:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

PROGRAM INSCRIERI BACALAUREAT 2024
Lista conditiilor specifice petru etapele de transfer/pretransfer consimitit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin ome nr. 6877/2023

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în București, str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, telefon: 021.260.05.54,  e-mail: cnav2004@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: secretar șefNUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacantNIVELUL POSTULUI: funcție de conducereCOMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliarDURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămânăPERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză anunțul

Vizualizeză rezultate selecție dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizare rezultate proba interviu

REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU POSTURILE:

 • Secretar șef
 • Administrator de patrimoniu
 • Bibliotecar
 • Ingrijitor
 • Muncitor calificat

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

 

DENUMIREA POSTULUI: secretar șef
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

DENUMIREA POSTULUI: administrator de patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

 

DENUMIREA POSTULUI: bibliotecar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

 

Venituri salariale conform art.33 din legea nr.153/2017 – 29.09.2023

 

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

 

Înscrierea elevilor declarați admiși la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” se va face în perioada 20-25 iulie 2023.

 

DATA

INTERVAL ORAR

20.07.2023

08:00-16:00

21.07.2023

08:00-16:00

22.07.2023

09:00-13:00

24.07.2023

08:00-16:00

25.07.2023

08:00-12:00

 

Documentele se depun într-un dosar la sediul colegiului.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

 1. Cerere de înscriere;
 2. Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere elev – copie;
 3. Carte de identitate părinți – copie;
 4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a – original;
 5. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale) – original;
 6. Fişa medicală – original;
 7. Hotărâre judecătorească privind custodia elevului (dacă este cazul) – copie;
 8. Recomandarea de apartenență la etnia rromă (dacă este cazul) – original;
 9. Certificatul de orientare școlară și profesională (dacă este cazul) – original.

SE PRIMESC DOAR DOSARE COMPLETE!

 

Cerere înscriere – profil real, specializarea matematică-informatică

Cerere înscriere – profil real, specializarea științe ale naturii

Cerere înscriere – profil real, specializarea filologie

Cerere înscriere – profil sportiv, specializarea instructor sportiv

 

 

Publicat azi, 29.06.2023

Detalii anunț

Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016)  Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și  turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” pe adresa de email: comunicare@cnav.ro

Valoarea estimată fără TVA: 795 224 lei

Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru fiecare lot din cele 2 (două) precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autorității contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare conține, prin anexele sale, informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Condiții participare: Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: cel mai bun raport calitate preț, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 10.07.2023, ora 12.00.

Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: comunicare@cnav.ro

Eventualele solicitări pentru clarificări suplimentare se transmit în scris, la adresa de email:    comunicare@cnav.ro

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 06.07.2023, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiul Național “Aurel Vlaicu”, București, str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, până la data de 10.07.2023, ora 12.00.

 

Director,

prof. Ghigeanu Nela

 

 

ÎNSCRIERI PENTRU CLASA a IX a  FILIERA VOCAȚIONALA, PROFIL SPORTIV

Baschet băieţI/ Rugby fete şi băieţi /Arte marțiale fete şi băieţi)

Perioada de înscriere: 15-16 MAI 2023 în intervalul orar 8:00-16:00

Înscrierile au loc la secretariatul Colegiului Național „Aurel Vlaicu”.

ACTE NECESARE:

 • ANEXA DE LA FIŞA DE ÎNSCRIERE;
 • C.I. ȘI/ SAU CERTIFICAT DE NAŞTERE ELEV;
 • C.I. PĂRINTE;
 • AVIZ MEDICAL FAVORABIL ( APT) PENTRU PARTICIPARE LA PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE.

 Proba de aptitudini

Colegiul Național„Aurel Vlaicu” Str. Ludwig Roth nr.1,

Sector 1

Arte marțiale fete şi băieţi 17 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

Baschet băieţI 18 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

Rugby fete şi băieţi 19 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

 

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS DOSARE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: SECRETAR SEF, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare – absolvirea unei instituții de învățământ superior

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: BIBLIOTECAR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: absolvirea cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai caror absolvenți au studiat în timpul școlarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii generale – minim 8 clase

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DIFERENTA

30 – 31.08.2022

Nr crt Materie ZI ORA
1. ED. MUZICALA 30.08.2022 10.00
2. ED. VIZUALA 30.08.2022 12.00
3. INFORMATICA/ TIC 31.08.2022 9.00
4. LB. LATINA 31.08.2022 11.00
5. PSP 30.08.2022 14.00
6. PST 31.08.2022 10.00
7. LB. GERMANA 31.08.2022 10.00
8. SOCIOLOGIE 31.08.2022 12.00
9. LIT. UNIVERSALA 31.08.2022 8.00
10. STIINTE 31.08.2022 10.00
11. ED. ARTISTICA 30.08.2022 10.00

 

 

Publicat azi, 14.07.2022

Detalii anunț

Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016)  Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și  turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” pe adresa de email: comunicare@cnav.ro

Valoarea estimată fără TVA: 677 600 lei fără TVA

Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autorității contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare conține, prin anexele sale, informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Condiții participare: Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 25.07.2022, ora 12.00.

Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: comunicare@cnav.ro

Eventualele solicitări de clarificari se transmit în scris, la adresa de email:    comunicare@cnav.ro

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 20.07.2022, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” din str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, până la data de 25.07.2021, ora 12.00.

 

Director,

prof. Ghigeanu Nela

 

Publicat azi, 29.06.2022

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii generale

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-12.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 9:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

 

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: SECRETAR ȘEF, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: superioare

Vechime în specialitatea postului: 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 11:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: superioare (îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist)

Vechime în specialitatea postului: 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 9:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

PROGRAM INSCRIERI BACALAUREAT 2024
Lista conditiilor specifice petru etapele de transfer/pretransfer consimitit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin ome nr. 6877/2023

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în București, str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, telefon: 021.260.05.54,  e-mail: cnav2004@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: secretar șefNUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacantNIVELUL POSTULUI: funcție de conducereCOMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliarDURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămânăPERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză anunțul

Vizualizeză rezultate selecție dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizare rezultate proba interviu

REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU POSTURILE:

 • Secretar șef
 • Administrator de patrimoniu
 • Bibliotecar
 • Ingrijitor
 • Muncitor calificat

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

 

DENUMIREA POSTULUI: secretar șef
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

DENUMIREA POSTULUI: administrator de patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

 

DENUMIREA POSTULUI: bibliotecar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

Vizualizeză rezultate interviu

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Vizualizeză rezultate selectie dosare

Vizualizeză rezultate proba scrisa

 

Venituri salariale conform art.33 din legea nr.153/2017 – 29.09.2023

 

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

 

Înscrierea elevilor declarați admiși la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” se va face în perioada 20-25 iulie 2023.

 

DATA

INTERVAL ORAR

20.07.2023

08:00-16:00

21.07.2023

08:00-16:00

22.07.2023

09:00-13:00

24.07.2023

08:00-16:00

25.07.2023

08:00-12:00

 

Documentele se depun într-un dosar la sediul colegiului.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

 1. Cerere de înscriere;
 2. Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere elev – copie;
 3. Carte de identitate părinți – copie;
 4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a – original;
 5. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale) – original;
 6. Fişa medicală – original;
 7. Hotărâre judecătorească privind custodia elevului (dacă este cazul) – copie;
 8. Recomandarea de apartenență la etnia rromă (dacă este cazul) – original;
 9. Certificatul de orientare școlară și profesională (dacă este cazul) – original.

SE PRIMESC DOAR DOSARE COMPLETE!

 

Cerere înscriere – profil real, specializarea matematică-informatică

Cerere înscriere – profil real, specializarea științe ale naturii

Cerere înscriere – profil real, specializarea filologie

Cerere înscriere – profil sportiv, specializarea instructor sportiv

 

 

Publicat azi, 29.06.2023

Detalii anunț

Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016)  Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și  turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” pe adresa de email: comunicare@cnav.ro

Valoarea estimată fără TVA: 795 224 lei

Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru fiecare lot din cele 2 (două) precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autorității contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare conține, prin anexele sale, informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Condiții participare: Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: cel mai bun raport calitate preț, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 10.07.2023, ora 12.00.

Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: comunicare@cnav.ro

Eventualele solicitări pentru clarificări suplimentare se transmit în scris, la adresa de email:    comunicare@cnav.ro

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 06.07.2023, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiul Național “Aurel Vlaicu”, București, str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, până la data de 10.07.2023, ora 12.00.

 

Director,

prof. Ghigeanu Nela

 

 

ÎNSCRIERI PENTRU CLASA a IX a  FILIERA VOCAȚIONALA, PROFIL SPORTIV

Baschet băieţI/ Rugby fete şi băieţi /Arte marțiale fete şi băieţi)

Perioada de înscriere: 15-16 MAI 2023 în intervalul orar 8:00-16:00

Înscrierile au loc la secretariatul Colegiului Național „Aurel Vlaicu”.

ACTE NECESARE:

 • ANEXA DE LA FIŞA DE ÎNSCRIERE;
 • C.I. ȘI/ SAU CERTIFICAT DE NAŞTERE ELEV;
 • C.I. PĂRINTE;
 • AVIZ MEDICAL FAVORABIL ( APT) PENTRU PARTICIPARE LA PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE.

 Proba de aptitudini

Colegiul Național„Aurel Vlaicu” Str. Ludwig Roth nr.1,

Sector 1

Arte marțiale fete şi băieţi 17 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

Baschet băieţI 18 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

Rugby fete şi băieţi 19 mai 2023, ora 9,00

Colegiul Național„Aurel Vlaicu”, Str. Ludwig Roth nr.1, Sector 1

Sala de sport

 

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS DOSARE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: SECRETAR SEF, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare – absolvirea unei instituții de învățământ superior

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: BIBLIOTECAR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: absolvirea cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai caror absolvenți au studiat în timpul școlarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei

Vechime în specialitatea postului: 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii generale – minim 8 clase

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.12.2022, ora 14.00-17.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 20.12.2022, ora 14:00, la sediul  instituției;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 21.11.2022-07.12.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DIFERENTA

30 – 31.08.2022

Nr crt Materie ZI ORA
1. ED. MUZICALA 30.08.2022 10.00
2. ED. VIZUALA 30.08.2022 12.00
3. INFORMATICA/ TIC 31.08.2022 9.00
4. LB. LATINA 31.08.2022 11.00
5. PSP 30.08.2022 14.00
6. PST 31.08.2022 10.00
7. LB. GERMANA 31.08.2022 10.00
8. SOCIOLOGIE 31.08.2022 12.00
9. LIT. UNIVERSALA 31.08.2022 8.00
10. STIINTE 31.08.2022 10.00
11. ED. ARTISTICA 30.08.2022 10.00

 

 

Publicat azi, 14.07.2022

Detalii anunț

Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016)  Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și  turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” pe adresa de email: comunicare@cnav.ro

Valoarea estimată fără TVA: 677 600 lei fără TVA

Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autorității contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare conține, prin anexele sale, informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Condiții participare: Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 25.07.2022, ora 12.00.

Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: comunicare@cnav.ro

Eventualele solicitări de clarificari se transmit în scris, la adresa de email:    comunicare@cnav.ro

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 20.07.2022, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiul Național “Aurel Vlaicu” din str.Stephan Ludwig Roth nr.1, sector 1, până la data de 25.07.2021, ora 12.00.

 

Director,

prof. Ghigeanu Nela

 

Publicat azi, 29.06.2022

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii generale

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-12.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 9:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

 

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: SECRETAR ȘEF, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: superioare

Vechime în specialitatea postului: 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 11:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu

Anunț concurs pentru post contractual

 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: superioare (îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist)

Vechime în specialitatea postului: 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.07.2022, ora 9:00, la sediul  instituției;

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00 – 15.00.
Vizualizează întreg anunțul click aici
Date contact: GHIGEANU NELA                telefon: 0744628270

Director,

Prof. Nela Ghigeanu