CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AN ȘCOLAR 2020-2021

Nr.

crt.

Funcţia în cadrul C.A Numele şi prenumele Funcţia managerială
Preşedinte Ghigeanu Nela Director
Membru Spuză Lorena Elena Director adjunct
Membru Saroşi Mirela Georgeta Profesor de limba engleză
Membru Giura Irina Profesor de limba şi literatura română
Membru Duguleanu Violina Profesor de chimie
Membru Preda Maria-Iarina Profesor de informatică
Membru Angelescu Teodora Reprezentant Primar Sector 1
Membru Chirvasă Viorel Daniel Consiliul Local Sector 1
Membru Dinu Gheorghe Consiliul Local Sector 1
Membru Puiu Călin Consiliul Local Sector 1
Membru Mateescu Ştefania Reprezentantul elevilor
Membru Stoica Paula Reprezentantul părinţilor
Membru Borş Daniela Reprezentantul părinţilor