Event Details

Noiembrie 2022 - Iunie 2021

-

Proiectul “Exercițiu de admirație – România”

COORDONATORI PROIECT: Prof. Constantinescu Florentina, Prof. Calafeteanu Gabriela

ECHIPA DE PROIECT: Prof. Dr. Tabără Aurelia, Prof. Iana Beatrice, Prof. Giura Irina, Prof. Duminică Ramona

SCOPUL PROIECTULUI este realizarea unei incursiuni în patrimoniul istoric, cultural, artistic şi folcloric românesc, în vederea redescoperirii valorilor, tradițiilor şi a simbolurilor naționale, într-un exercițiu de admirație, care să ne ajute la redefinirea identității și a spiritului național. Proiectul urmăreşte implicarea profesorilor şi a elevilor, în activităţi de promovare și de educație pentru valorile culturale și artistice naţionale, pentru valorificarea patrimoniului național în toate domeniile – istorie, literatură, cultură în general – și a celui natural, ca parte intergrantă a celui universal (UNESCO).

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

1. Sinaia – orașul elitei. Pe urmele Regalității și ale clădirilor de patrimoniu, 11.2022

Excursia tematică ,,Pe urmele Regalităţii – Sinaia” a avut în vedere redescoperirea valorilor din patrimoniul natural şi cultural.  Activitatea echipelor de elevi din clasele a IX-a E şi a X-a E, coordonaţi de doamnele profesoare Calafeteanu Gabriela şi Constantinescu Florentina, a vizat următoarele  domenii: istorie, geografie, ştiinţe ale naturii. Elevii au observat, au notat, au fotografiat, iar pe drumul de întoarcere, şi-au desemnat reprezentanţii pentru a prezenta informaţiile şi impresiile.

 

Am vizitat Muzeul Rezervaţiei Naturale Bucegi:

 

Ne-am recules la Monumentul Eroilor căzuţi pentru patrie:

 

Am urcat pe Poteca Regală: 

 

Am vizitat Castelul Pelişor:

 

Şi ne-am împărtăşit impresiile:

 

2. Pe urmele latinităţii – Prima Şcoală Românească din Scheii Braşovului, 11.2022.

În ziua de 19.11.2022, un grup de 70 de elevi din clasele a X-a B, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C şi a XII-a C, însoţiţi de doamnele profesoare Giura Irina, Duguleanu Violina, Stan Mihaela, David Anamaria Crina şi de domnul profesor Lupu Tudor, au vizitat Prima Școală Românească, loc ce păstrează de secole primele tipărituri românești, primele gramatici ale limbii române, precum şi colecția integrală a bibliilor vechi românești.

 

Au intonat imnul naţional ,,Un răsunet” de Andrei Mureşanu:

 

Au vizitat vechea sală de clasă:

 

Tiparniţa diaconului Coresi, la care a fost realizată prima gramatică în limba română:

 

Impresionaţi de muzeu, elevii şi profesorii au promis că vor reveni curând.

 

3. Redescoperirea patrimoniului turistic național. Oltenia, 19 – 20.11.2022

Excursia tematică ,,Redescoperirea patrimoniului turistic național. Oltenia” a avut în vedere redescoperirea valorilor din patrimoniul natural şi cultural. Activitatea echipelor de elevi din clasele a IX-a A, a X-a A, a XI-a B coordonate de doamnele profesoare Duminică Ramona, Iarina Preda și Saroși Mirela a vizat următoarele  domenii: istorie, geografie, ştiinţe ale naturii. Elevii au observat, au notat, au fotografiat, iar pe drumul de întoarcere, şi-au desemnat reprezentanţii pentru a prezenta informaţiile şi impresiile.

 

Am vizitat salina Ocnele Mari, situată în județul Vâlcea, în partea central-sudică a României, în zona Subcarpaților Vâlcii.

 

Am vizitat Mănăstirea Cozia, un complex monahal medieval, situat în orașul Călimănești, pe malul râului Olt. Este o ctitorie a domnitorului Mircea cel Bătrân, extinsă și renovată de-a lungul istoriei sale multiseculare.

Oltul pe lângă zidurile din spate ale mănăstirii. 

 

Am vizitat Muzeul Satului Vâlcean – un muzeu etnografic spectaculos în aer liber, ce reconstituie imaginea funcțională a unei așezări rurale tradiționale, cu toate instituțiile sale social-culturale. Au fost identificate elementele specifice aşezărilor rurale din zona Olteniei – formele de relief ale zonei, vatra satului cu toate elementele sale.

 

Am obţinut informatii despre Vechea Şcoală (Şcoala primară Şirineasa), construită la începutul secolului al XX-lea, în interiorul căreia sunt două săli de clasă, un hol şi cancelaria.

 

4. Tradiţii şi obiceiuri populare de sărbătorile creştine: Bazarul de Crăciun – 06.12.2022

 

,,Bazarul de Crăciun” este un eveniment organizat anual în holul Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”, în vederea strângerii de fonduri în scop caritabil. Elevii din toate clasele, coordonaţi de profesorii-diriginţi, au participat cu diverse decoraţiuni şi dulciuri tradiţionale de Crăciun, pregătite atât de copii, cât şi de părinţi:

 

5. Serbarea de Crăciun – 21.12.2022

 

Sfârşitul de an calendaristic ne-a adus din nou împreună, să ne bucurăm de Sărbătoarea Naşterii Domnului. La serbarea organizată în holul Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”, a participat unui număr impresionant de elevi, coordonaţi de cadrele didactice.

Cuvântul de deschidere i-a aparţinut doamnei director Ghigeanu Nela, care a adresat tuturor cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, reprezentanţilor comunităţii, calde urări de sănătate şi prosperitate.

Momentele artistice au fost prezentate în versuri, cu emoţie, dar şi cu umor, de către elevii Buşilă Maria, Lungu Andreea, Olteanu Vlad (clasa a IX-a E) şi Niţă Alexia (clasa a XI-a B), coordonaţi de doamna profesoară Calafeteanu Gabriela.

Într-un decor magic de Crăciun, elevii talentaţi au pregătit o mică expoziţie de pictură de iarnă, intitulată ,,Bucuria copilăriei”, sub îndrumarea doamnei profesor Roxana Dumitrache:

 

Elevii de la clasele a XI-a B, C, E şi a XII-a C, D, au participat la un atelier de pictură pe sticlă, coordonat de doamna profesoară Tăşchină Florenţa. Elevii au împodobit bradul cu globuri personalizate, lucrate cu migală:

 

Am ascultat colindele interpretate de corul Bisericii Sfântul Gheorghe-Griviţa:

 

Am aplaudat pe colindătorii noştri, de la clasele a IX-a şi a X-a A, care au cântat alături de duetul ,,Duo ViolinCello”. La vioară – doamna Elena Albu, la violoncel – doamna profesor Camelia Neaţă. Profesorii coordonatori au fost Neaţă Camelia şi Sfar Elena:

 

,,Crăciunul – o călătorie spre propriul sine” este sceneta pregătită de clasa a X-a E, coordonată de doamnele profesoare Briciu Nicoleta şi Florentina Constantinescu:

 

A urmat un concert de colinde şi un dans tematic de Crăciun, interpretate de elevii clasei a XI-a E, coordonaţi de doamna profesoară Constantinescu Raluca:

 

,,Mary did you know” este colindul interpretat de elevele de la clasa a XII-a D, coordonate de doamna profesoară Bălan Florina:

 

Un moment artistic deosebit ne-a fost oferit de elevul Necula Teodor, de la clasa a XI-a C, care a interpretat la saxofon câteva dintre cele mai cunoscute cântece de Crăciun. Coordonator: doamna profesoară David Anamaria Crina.

 

A urmat un dans tematic, interpretat de trupa ,,Special dance”, din cadrul Academiei de dans ,,Dance World”.

 

Tot un dans tematic de Crăciun ne-au oferit şi elevii clasei a XII-a C, coordonaţi de doamna profesoară Stan Mihaela:

 

Clasa a XI-a B a interpretat un dans modern, coordonat de doamna profesoară Saroşi Mirela:

 

Dansul tradiţional ,,Braşoveanca”, interpretat de elevii clasei a X-a B, a fost coordonat de doamna profesoară Stan Mihaela:

 

A urmat valsul ,,Once upon a december”, interpretat de elevii clasei a IX-a A, coordonaţi de doamna profesoară Preda Iarina:

 

Ce este Crăciunul?” este piesa interpretată de elevii din trupa de teatru ,,SERTISSAGE”, a Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”, coordonaţi de doamna profesoară Iana Beatrice, după un scenariu realizat de elevele Cociș Maria și Stanciu Mara, de la clasa a XI-a D:

 

Un moment de neuitat ne-a fost oferit de clasa a XI-a B, care ne-a oferit un dans clasic, coordonat de doamna profesoară Saroşi Mirela:

 

A urmat un dans sincron al Crăciuniţelor, interpretat de elevele clasei a IX-a E, coordonat de doamna profesoară Popa Dumitra:

 

Spectacolul s-a încheiat cu recitalul ,,Bună seara, gazdă aleasă!”, realizat cu participarea elevilor selectaţi din clasele a IX-a D, E, F şi a X-a B, C, D, coordonaţi de doamna profesoară Popa Dumitra, şi cu clasicul ,,Pluguşor”, strigat cu voie bună de un grup de elevi de la clasele a IX-a E şi a XI-a B, coordonaţi de doamna profesoară Calafeteanu Gabriela:

 

6. ,,Mihai Eminescu. Destin şi vers creştin”

ZIUA CULTURII NAŢIONALE  SĂRBĂTORITĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL ,,AUREL VLAICU”

De Ziua Culturii Naţionale, la împlinirea celor 173 de ani de la naşterea marelui nostru poet Mihai Eminescu, catedra de Limba şi literatura română a organizat un concurs de lectură şi interpretare, cu participarea elevilor selectaţi din clasele a X-a şi a XI-a. Organizaţi în grupe de lucru, elevii coordonaţi de doamnele profesoare Briciu Nicoleta, Calafeteanu Gabriela, Giura Irina şi Iana Beatrice, au comentat teme şi motive romantice, au analizat texte la prima vedere, din creaţia lirică şi în proză a lui Mihai Eminescu. De asemenea, elevii s-au întrecut în creaţia unor mici catrene-omagiu.

 

 

7. Concurs: ,,UNIREA ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRI”

 

La iniţiativa catedrei de istorie, profesorii de limba şi literatura română au acceptat provocarea. Ideea acestui concurs pe echipe, la care au participat clasele a XI-a D, a XI-a E,  XII-a A, a XII-a C, a XII-a D şi a XII-a E,  porneşte din nevoia de comunicare, de relaţionare între elevi, dar şi din dorinţa de a stimula o atitudine pozitivă faţă de istoria neamului, faţă de limba şi literatura românească, sentimentul de apartenenţă la spaţiul românesc. Adolescenţii au nevoie să înveţe să se asculte reciproc, să facă schimb de idei, să lucreze împreună. De aceea, am urmărit îmbunătăţirea comunicării la nivel interpersonal, stimularea schimbului de opinii şi a spiritului competitiv.

Premierea echipelor câştigătoare:

 

PREMIUL I – clasa a XI-a D:

 

PREMIUL II – clasa a XII-a E:

 

PREMIUL III – clasa a XII-a D:

 

MENŢIUNE – clasa a XI-a E:

 

MENŢIUNE – clasa a XII-a C:

 

MENŢIUNE – clasa a XII-a A: