Event Details

01/09/2018

7:00 am - 6:00 pm

Proiectul interjudeţean „Tentaţia Ficţiunii”

Obiectiv: accesarea unor informații generale despre tripla dimensiune a lecturii- socială, culturală și pedagogică, înscriindu-se în tematica „Artă, spațiu, cultură”.