Concursuri

CONCURS „VÂNĂTOAREA DE LECTURĂ ÎN BIBLIOTECI”

Sala de festivități a Colegiului Național „Aurel Vlaicu” a fost gazda etapei pe școală a concursului național „VÂNĂTOAREA DE LECTURĂ ÎN BIBLIOTECI”, ediția a III-a, 2024.

Scopul concursului vizează dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, promovarea lecturii, colaborarea cu bibliotecile publice și asigurarea egalității de șanse a elevilor proveniți din medii culturale, economice și sociale diferite prin facilitarea accesului la informație prin intermediul structurilor info-documentare.

Obiectivul general al acestuia este dobândirea, dezvoltarea și demonstrarea competențelor de lectură și a competențelor digitale ale elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din propriile unități școlare și din bibliotecile publice.

La startul etapei pe școală a acestei ediții, s-au aliniat 4 echipe din cadrul liceului, 3 echipe reprezentând clasele a IX-a și o echipă clasa a XI-a, coordonate și îndrumate de doamnele profesor de limba și literatura română, Adriana Susai și Nicoleta Briciu.

Echipele au pornit în activitatea de cercetare și realizare a propriului proiect în urma mesajului postat pe site-ul CCD, mesaj pe care îl regăsiți atașat alături de pozele de la activitate și realizările elevilor.

Componența echipelor a fost următoarea:

  • Clasa a IX- a F – Balint Mara, Niculescu Sofia, Iorga Maria, Ilinca Diana – profesor coordonator A. Susai;
  • Clasa a IX-a A – Vișan Ioana, Nica Alexia, Pârvu Mara, Teodorescu Teodora, De Lazzero Luca – profesor coordonator A. Susai;
  • Clasa a IX-a D – Galan Raisa, Ionică Andreea, Matieș Kara, Țipulică Teodora – profesor coordonator A. Susai;
  • Clasa a XI-a E – Rusu Ana-Maria Cătălina, Tortocan Antonia-Maria, Caracudă Raluca-Alexandra, Oprea Irina Florina, Drăgan Vanesa Elena Alexandra – profesor coordonator N. Briciu.

Lucrările echipelor au fost supuse unei evaluării în urma căreia au fost desemnate cele două câștigătoare ce vor merge în etapa următoare a concursului.

Din echipa de evaluare au făcut parte:

  • Beatrice Iana – profesor limba și literatura română;
  • Mirela Saroși – profesor limba engleză;
  • Florina Bălan – profesor limba franceză;
  • Ioana Sorina Ion-Lambu – profesor educație fizică și sport de specialitate, karate;
  • Andrei Sîrbu – secretar.

În urma evaluării comisiei, echipele câștigătoare au fost desemnate clasele a IX-a A și a XI-a E. Acești elevi ne vor reprezenta la următoarea fază a concursului, etapa pe sector/județ.

Responsabilul pentru desfășurarea acestui concurs și persoana de legătură cu CCD, a fost doamna bibliotecar, Russu Otilia.

Mesaj

 

 

CONCURS ȘCOLAR LIGA LICEELOR 2024

În luna martie 2024, sala de sport a Colegiului Național „Aurel Vlaicu” s-a desfășurat etapa pe școală, preselecția, în cadrul concursului școlar Liga Liceelor.

Atmosfera pe teren, și în sală, a fost plină de pasiune și competitivitate, transformând acest eveniment într-o activitate memorabilă.

Fiecare elev s-a străduit să fie cel mai bun, să atragă atenția, să înscrie cel mai frumos gol sau să aibă cea mai frumoasă ratare, asemenea sintagmei devenite celebre a fotbalistului Dumitru „Nicky” Dumitriu.

Activitatea de preselecție a fost coordonată de domnul profesor de educație fizică și sport, Vlad Steroiu.

Urmează anunțarea rezultatelor în urma preselecției, a elevilor ce vor forma echipa reprezentativă a liceului nostru, în etapa următoare a competiției.

Colegiul Național „Aurel Vlaicu” continuă promovarea și susținerea sportului, sub orice formă de manifestare, de performanță sau de masă, de plăcere.

Urăm succes echipei noastre!

 

 

,,UNIREA ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRI”  26.01.2023

Ideea acestui concurs pe echipe, la care au participat clasele a XI-a D, a XI-a E,  XII-a A, a XII-a C, a XII-a D şi a XII-a E,  porneşte din nevoia de comunicare, de relaţionare între elevi, dar şi din dorinţa de a stimula o atitudine pozitivă faţă de istoria neamului, faţă de limba şi literatura românească, sentimentul de apartenenţă la spaţiul românesc. Adolescenţii au nevoie să înveţe să se asculte reciproc, să facă schimb de idei, să lucreze împreună. De aceea, am urmărit îmbunătăţirea comunicării la nivel interpersonal, stimularea schimbului de opinii şi a spiritului competitiv.

 

Premierea echipelor câştigătoare:

PREMIUL I – clasa a XI-a D

PREMIUL II – clasa a XII-a E

PREMIUL III – clasa a XII-a D

MENŢIUNE – clasa a XI-a E

MENŢIUNE – clasa a XII-a C

MENŢIUNE – clasa a XII-a A