Concursuri

,,UNIREA ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRI”  26.01.2023

 

Ideea acestui concurs pe echipe, la care au participat clasele a XI-a D, a XI-a E,  XII-a A, a XII-a C, a XII-a D şi a XII-a E,  porneşte din nevoia de comunicare, de relaţionare între elevi, dar şi din dorinţa de a stimula o atitudine pozitivă faţă de istoria neamului, faţă de limba şi literatura românească, sentimentul de apartenenţă la spaţiul românesc. Adolescenţii au nevoie să înveţe să se asculte reciproc, să facă schimb de idei, să lucreze împreună. De aceea, am urmărit îmbunătăţirea comunicării la nivel interpersonal, stimularea schimbului de opinii şi a spiritului competitiv.

 

Premierea echipelor câştigătoare:

PREMIUL I – clasa a XI-a D

PREMIUL II – clasa a XII-a E

PREMIUL III – clasa a XII-a D

MENŢIUNE – clasa a XI-a E

MENŢIUNE – clasa a XII-a C

MENŢIUNE – clasa a XII-a A