Evenimente si sarbatori culturale

ACTIVITATE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ÎN INCINTA ȘI ZONA ADIACENTĂ UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Colegiul Național „Aurel Vlaicu” a fost gazda unei activități de prevenire și combatere a violențelor desfășurată în parteneriat cu Direcția Siguranță Școlară, departament în cadrul Poliției Române, în data 27.03.2024.

În cadrul prezentării au fost abordate diverse teme actuale privind traficul de persoane, siguranța cibernetică, consumul și traficul de droguri în incinta și zona adiacentă unității de învățământ, precum și introducerea de arme și/sau alcool în incintă. Au fost identificate riscurile asociate și s-au stabilit măsurile comune destinate creșterii siguranței în unitatea de învățământ.

La activitate au participat elevii claselor a IX-a, alături de cadrele didactice prezente în unitate, iar activitatea a fost coordonată de profesorul responsabil al comisie de proiecte și programe.

COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME

PREZENTARE ACADEMIA DE AVIAȚIE BALTICĂ 27.03.2024

Miercuri, 27.03.2024, sala de festivități a Colegiului Național „Aurel Vlaicu” a fost deschisă tuturor elevilor liceului pentru a participa la prezentarea ofertei Pilot Runway.

Prezentarea a fost făcută de domnul Sebastian Linta de la Academia de Aviație Baltică. Elevilor le-a fost prezentată ofertă de școlarizare în domeniul aviatic, posibilitățile de angajare și de dezvoltarea profesională în domeniu. Activitatea a fost coordonată de profesorul responsabil cu activitatea comisiei de proiecte și programe.

Elevii au pus întrebări și au beneficiat de asistența VR în activitatea de a pilota un avion, trecând de prima încercare, acțiunea de decolare.

COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME

PREZENTARE – AGENȚIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, BUCUREȘTI

Vineri, 29.03.2024, în sala de festivități a Colegiului Național „Aurel Vlaicu” s-a desfășurat campania de informare și consiliere a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă având ca scop promovarea măsurilor active destinate tinerilor, în vederea creșterii gradului de ocupare pe piața muncii și prevenirea riscului de marginalizare.

La această activitate au participat elevii claselor a XII-a.

Activitatea a fost coordonată de doamna profesor Ioana Sorina Ion-Lambu, profesor responsabil al comisiei de proiecte și programe.

 

COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME

PREVENIREA SI COMBATEREA BULLYINGULUI ȘI VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ

În 08.03.2024 s-a desfășurat activitatea educativă „Prevenirea și combaterea bullyingului și violenței în școală” în cadrul Colegiului Național „Aurel Vlaicu”, împreună cu domnul avocat Ioan Mircea.

Activitatea s-a desfășurat în sala de festivități a colegiului și a fost coordonată de doamna director adjunct Lorena Spuză. La activitate au participat clasele a X-a B, C, D, alături de cadrele didactice Violina Duguleanu,, Irina Giura, Livia Vărzaru și Ioana Ion-Lambu.

În cadrul activității au fost dezbătute o serie de posibile situații de bullying versus violență. Elevii au participat activ prin jocuri de rol, și au învățat că nu orice violență este „bullying” și că școala nu este responsabilă pentru orice comportament inadecvat.

Cel mai important lucru pe care elevii l-au reținut din această activitate este că responsabilitatea este a și a noastră, să prevenim cazurile de violență.

În cadrul acestei activități a fost promovată și rubrica SFB de pe site-ul oficial al colegiului, unde elevii pot sesiza în mod anonim cazurile de violență și/sau bullying.

COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME

CULORILE RECICLĂRII

În 13.03.2024 s-a desfășurat activitatea educativă din cadrul proiectului „Culorile Reciclării” desfășurat în cadrul Colegiului Național „Aurel Vlaicu”, împreună cu Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din sectorul 1, în baza protocolului de colaborare nr. 44, înregistrat în unitatea noastră cu nr. 913/12.03.2024.

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a doua zile la care au participat 13 clase (IX – XI) din cadrul C.N.A.V., în scopul conștientizării și formării elevilor ca cetățeni responsabili în ceea ce privește prevenirea și gestionarea corectă a deșeurilor, dezvoltarea durabilă, economia circulară și protecția mediului.

Elevii au vizionat un film cu impactul deșeurilor și al gunoaielor asupra planetei, au participat la un quizz despre obiecte reciclabile și au învățat să recicleze corect.

Activitatea a fost coordonată de responsabilul Comisiei de Proiecte și Programe, prof. dr. Ion-Lambu Ioana Sorina, iar cadrele didactice care au însoțit elevii la activitatea sunt Pană Andra, Popa Dumitra, Florescu Nicoleta, Constantinescu Raluca, Ungureanu Venera, Toader Alexandra, Stere Constantin, Stan Mihaela, Bosînceanu Monica, Tabără Aurelia, Harja Georgiana, Sîrbu Andrei, Preda Iarina, Bălan Florina și Constantin Georgiana.

Vezi Video

COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME

ZIUA NAȚIONALĂ  A LECTURII 2024

Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii în cadrul Colegiului Național ”Aurel Vlaicu” s-au desfășurat activități având ca scop principal promovarea culturii literare și atragerea elevilor în frumoasa lume a lecturii.

Una din activitățile desfășurate a constat într-un ”flashmob literar”, la o ,,lecturiadă” organizată de Catedra de Limba Română, în colaborare cu Catedra de Istorie. La această activitate au participat clasele a XII-a, iar elevii au recitat fragmente din creațiile personale sau au citit pasaje din cărțile lor preferate. De asemenea, au fost premiaţi pentru participarea lor activă la Concursul de lectură şi interpretare ,,Mihai Eminescu, destin şi vers creştin” şi la Concursul Interdisciplinar ,,Unirea în cuget şi-n simţiri”.

De asemenea, acestui eveniment s-a alăturat și biblioteca noastră. Au fost selecționate cărți și reviste din diferite domenii, precum domeniul sportiv, muzee, marile invenții, minunile lumii, personalități care au scris istoria omenirii, poveștile copilăriei și autori precum Marin Preda, Ion Creangă sau Mihai Eminescu. Fiecare carte a fost notată cu un număr, iar copiii au extras din urnă un bilet cu numărul respectiv al cărților. Elevii au citit un capitol sau un articol, fiind încurajați ca la final să prezinte ce au citit, să facă schimb de informații și să recomande cărțile preferate.

O altă activitate desfășurată cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii s-a desfășurat la nivelul sportiv. Catedra de karate s-a înscris în Rețeaua virtuală de lectură, activitate desfășurată de Casa Corpului Didactic din București. La această activitate au participat elevii claselor a IX-a și a X-a, au participat on-line și au ascultat un capitol din cartea ”Născuți pentru a învăța” scrisă de Alex Beard, o carte despre capacitatea noastră incredibilă de a învăța și modul în care o putem folosi.

Vezi Video

Comisia de Proiecte și Programe a CNAV

Responsabil,

Prof. dr. Ioana Sorina Ion-Lambu

ZIUA CULTURII NAȚIONALE „MIHAI EMINESCU” 2024

În contextul Zilei Culturii Naționale, în cadrul Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din București s-au desfășurat nenumărate activități, printre care amintim: recitare poezii în original și în traduceri în limba engleză, franceză și germană; vizionarea filmului „Viața lui Eminescu” în cadrul orelor de dirigenție; Concurs „Eminescu, destin și vers creștin” la nivelul claselor a XII-a; Concurs de caligrame pe versurile lui Eminescu; „Sportul și Cultura”; expoziție a diverselor ediții și volume de poezii; prezentare powerpoint „Mihai Eminescu”; Anti-epigoni; audiția melodiilor pe versurile poetului etc.

1.Expoziția „Mihai Eminescu”

În holul liceului a fost amenajată o zonă în care au fost expuse diverse ediții și volume de poezii, alături de bustul poetului. Alături de expoziție a putut fi vizionată întreaga zi prezentarea PowerPoint dedicată lui „Mihai Eminescu”, în care au fost evidențiate aspecte despre viața și opera marelui poet, în timp ce versurile acestuia au încântat simțul auditiv al elevilor și al cadrelor didactice prin ascultarea unei game variate de melodii pe versurile celei mai importante voci poetice din literatura română.

2. Concurs de caligrame

La clasa a 10-a E, s-a realizat un concurs de caligrame, ce a îmbinat tehnica artistică cu versurile nemuritoare ale lui Eminescu traduse în limba franceză. În poze veți vedea două caligrame ale marelui poet Guillaume Apollinaire, iar dedesubt încercările timide, dar reușite ale elevelor Grigore Elena și Stănescu Delia, cele două finaliste ale concursului în cauză.

Prof. Sfar Elena

3. Activitatea „Sportul și Cultura”

Prin intermediul acestei activități s-a urmărit atât promovarea culturii naționale, cât și a celui mai mare poet din literatura română, Mihai Eminescu, cu intenția de a face auzită vocea tinerilor noștri sportivi care contribuie la realizarea unei alte ramuri a culturii naționale, și anume, cultura sportivă.

La această activitate au participat elevii claselor IX-XII cu profil vocațional, specializarea karate.

În prima parte a activității, elevii au fost rugați să studieze poeziile scrise de Mihai Eminescu și să aleagă acea poezie, strofă sau vers cu care empatizează cel mai puternic din punct de vedere sportiv și care descrie parcursul vieții unui sportiv de performanță.

Deși părerile au fost împărțite și au fost propuse mai multe poezii, în urma discuțiilor constructive și părerilor împărtășite, alegerea majoritară a sportivilor a fost prima strofă din poezia „Glossă”.

Astfel, la finalul orei de pregătire sportivă practică, elevii au ales să încheie antrenamentul cu un scurt moment de cultură, recitând prima strofă din poezia „Glossă”.

În urma discuțiilor purtate cu elevii și a momentului de cultură, care a fost scurt, dar intens,  concluzionăm în rândurile următoare punctul de vedere al unui sportiv de performanță raportat la versurile amintite anterior.

„Elevii și sportivii noștri sunt de părere că din prima zi în care au pășit în sala de antrenament și până astăzi, anii au trecut într-o clipită. Deși pregătirea și rutina face ca totul să pară anost, fiecare antrenament aduce ceva nou, care ne face să trăim diferit fiecare antrenament, fiecare competiție. Trebuie să fim permanent într-o stare de alertă, de continuă pregătire fizică și psihică, să rămânem obiectivi și să ne analizăm greșelile și punctele slabe; nu trebuie să sperăm la o victorie, ci trebuie să ne pregătim cu perseverență și determinare, să muncim pentru a deveni și pentru a rămâne campioni; nu trebuie să ne lăsăm conduși de teamă, ci să construim din ea trepte pe care să urcăm pentru a ajunge mai buni, mai puternici, mai determinați; nu trebuie să ne lăsăm dominați de sentimentul eșecului atunci când simțim că nu dăm randament sau când am pierdut un meci, nici măcar de statul de vedetă pe care îl obținem atunci când devenim campioni, pentru că, așa cum Eminescu spune „ce e val ca valul trece”, astfel încât, atât eșecurile, cât și victoriile vor trece, iar noi o vom putea lua de la capăt a doua zi.

Prin urmare, considerăm că obiectivul urmărit a fost atins și ne propunem să continuăm să promovăm cultura sub toate formele sale cu fiecare ocazie.”

Prof. dr. Ioana Sorina Ion-Lambu

VIDEO

4. Anti-epigoni

Refuzăm să fim epigoni, vrem să îl înțelegem profund pe genialul, patriotul şi îndrăgostitul Eminescu, aşa că am încercat să scriem strofe care să continue poeziile “Și dacă…”, respectiv “Somnoroase păsărele” în limba engleză:

And if it rains in my garden And the clouds become darker,

It is for me to listen to your burden.

I hear my heart shatter. (Mărculescu Daria Elena, clasa a X-a F)

 

And if it’s sunny, a golden embrace,

Upon de meadows, where dreams interlace. The warmth of sunlight, a gentle kiss,

In nature’s poem, a moment of bliss. (Dobre Cristian, clasa a XI-a E)

 

And if it rains

The stains from my soul Are washed away,

But it doesn’t seem to hurt less. (Pescaru Dorotheea, clasa a X-a F)

 

And if it rains with tears of sadness And the ocean drowns itself,

It’s for the loneliness I felt

When you left and never came back. (Raluca Porțeanu, clasa a X-a F)

 

And if it’s sunny today, Please, don’t go away. I need to see you now

Come to me, I’ll show you how. (Tortocan Antonia Maria, clasa a X-a F)

 

 

And if it’s sunny, skies so blue, The nature is the sweetest view. Laughter echoes, spirits renew.

A world of possibilities, just for you. (Rusu Cătălina, clasa a XI-a E)

 

Beneath the moon’s soft, smoothing light,

Dreams take flight in the calm of the night. In the quiet embrace of a starry sight.

Wishing you, peacefully, a sweet, good night. (Duca Ana-Maria, clasa a XI-a E)

 

 

Beneath the sky so clear and bright Whispers of night, like birds take flight. In dreams they soar, a dance of gleams.

To you I send wishes, sweet dreams. (Georgescu Eva-Maria, clasa a XI-a E)

 

They’ve found their way back to each other At the end of the night

Promising to love each other

Good night! (Florea Alessia, clasa a X-a F)

 

Underneath the moon so bright Stars are shining, a lovely sight. As the day turns into twilight,

I wish you love and light.

Sleep peacefully, my dear, good night! (Vasilescu Amalia, clasa a X-a F)

prof. Andra-Dina Pană

5. „Ce se știe despre viața personală a lui Mihai Eminescu?!”

Activitatea coordonată de doamna profesor Popa a constat în vizionarea unui film despre viața poetului. Obiectivul activității a urmărit îmbogățirea culturii generale și obținerea de noi informații cu privire la aspecte necunoscute despre viața poetului.

La finalul activității, elevii s-au declarat plăcut surprinși de informațiile dobândite în urma vizonării filmului, îmbogățindu-și astfel bagajul de cunoștințe.

Prof. Popa Dumitra

6. Ilustrație poezia ”Floare Albastră”

Activitatea s-a desfășurat în cadrul orei de curs la clasa a XI-a F. Prima parte a activității a constat în ascultarea poeziei recitate de pe o sursă la alegere a canalului Youtube. A doua parte a activității a constat în studierea strofelor, a anumitor elemente necunoscute, urmată de încurajarea elevilor de a căuta pe internet imagini sugestive poeziei.

După găsirea imaginilor reprezentative, elevii s-au lăsat duși de val și au început să deseneze și/sau să picteze, înfățișând în tablouri viziunea proprie cu privire la motivul „florii albastre”.

Concluzionând, putem afirma că elevii au fost încântați să folosească instrumentele și materialele specifice tehnicii culorilor de apă.

Prof. Dumitrache Roxana

7. Citirea de texte și analizarea unor ediții valoroase pentru Istoria Literaturii și istoria cărții românești

Obiectivele activității au constat în celebrarea Zilei Culturii Naționale și expunerea elevilor la elementele culturale legate de Mihai Eminescu.

Operele studiate la nivelul clasei au fost următoarele:

  • Opere de Mihai Eminescu, ediție critică îngrijită de Perpessicius, Ediție Princeps, tipărită în 3 volume între anii 1939-1944 la editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă;
  • Amintiri despre Eminescu de Teodor Ștefanelli, ediția din anul 1914;
  • Mihai Eminescu – Poezii, ediție din anul 1952 cu Prefață de Mihail Sadoveanu;
  • Mihai Eminescu – Poezii, ediție din anul 1990 apărută la Editura Junimea, Iași, care include și poezia Doina (rar inclusă în volumele lui M. Eminescu);
  • L. Caragiale – Opere. Nuvele și schițe. Ediție îngrijită de Paul Zarifopol, anul 1939;
  • Dimitrie Cantemir – Descrierea Moldovei; tradusă în limba română de Gheorghe Adamescu, Editura ,,Cartea Românească”, anul 1942.

În cadrul activității au fost citite și recitate poeziile reprezentative ale poetului, și au avut loc discuții despre momentele importante și marcante din viața marelui poet al literaturii române, precum și din viața altor scriitori de renume din literatura română.

În urma acestei activități și a discuțiilor purtate, elevii clasei a IX-a B au fost încântați să se afle în prezența unor opere cu valoare istorică și să afle detalii necunoscute despre viața marelui poet.

Prof. Băran Gabriela și Bălan Florina

,,Colegul nostru, ION

 

Robotul ION  a poposit în ziua de 13 martie 2023  în colegiul nostru alături de domnul ministru al digitalizării, Burduja Sebastian.

Am auzit pentru prima oară: „Salut! Eu sunt ION!” și repede gândul a zburat la bibliografia obligatorie de la limba și literatura română, la un test de lectură din romanul lui Rebreanu. Dar ce să vezi?!

O aparentă oglindă, atașată la multe cabluri, ne răspundea la întrebări și noi am intrat în acest joc.   L-am întrebat, ne-a răspuns, s-a mai încurcat și l-am înțeles (că doar ni se întâmplă), dar ne-am dat seama că poate să evolueze, poate să devină partenerul nostru de învățare, colegul nostru. Și atunci l-am privit altfel…

„NOI suntem ION” este un proiect ambițos, de cercetare românească în domeniul inteligenței artificiale, aflat în stadiul de stocare și prelucrare a informațiilor, pentru ca mai târziu să ne poată oferi răspunsuri. Fiind la început, robotul mai are multe aspecte de îmbunătățit, dar salutăm apariția lui în mijlocul nostru. Am fi vrut să petrecem mai mult timp cu el, să poată să ne cunoască pe toți, elevi și profesori, un colectiv de oameni entuziaști care prețuiesc valorile trecutului și le armonizează cu inovațiile prezentului.

,,ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII

15.02.2023

 

De Ziua Naţională a Lecturii, colegiul nostru a organizat un spaţiu destinat cărţii, în holul liceului:

În sălile de clasă, elevii şi profesorii au participat la un adevărat ,,maraton al lecturii”:

Am reprezentat grafic fragmente din cărţile preferate:

În spaţiul special amenajat în holul liceului, elevii au avut oportunitatea întâlnirii cu scriitorul Viorel Gongu, absolvent al Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”. Au întrebat, au iscodit, au cerut opinii şi recomandări, iar domnul Viorel Gongu a fost când absolventul, liceanul cu un sac de amintiri, când poetul, de o mare sensibilitate:

Într-un ,,dialog al artelor”, elevii noştri au recitat poezie eminesciană, transpusă pe muzica lui Vasile Popovici, interpretată la violoncel de doamna profesoară Neaţă Camelia:

Am urmărit dramatizarea ,,Scrisorii III” de Mihai Eminescu, într-o mică scenetă interpretată de elevii de la Colegiul Tehnic Mecanic ,,Griviţa”, coordonaţi de domnul profesor Deloreanu Marius:

Cu fiecare carte citită, descoperim noi orizonturi, devenim mai creativi, mai empatici, mai înţelepţi, mai buni! Cărţile ne pot schimba viaţa!

 

,,Mihai Eminescu. Destin şi vers creştin”

ZIUA CULTURII NAŢIONALE  SĂRBĂTORITĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL ,,AUREL VLAICU”

De Ziua Culturii Naţionale, la împlinirea celor 173 de ani de la naşterea marelui nostru poet Mihai Eminescu, catedra de Limba şi literatura română a organizat un concurs de lectură şi interpretare, cu participarea elevilor selectaţi din clasele a X-a şi a XI-a. Organizaţi în grupe de lucru, elevii coordonaţi de doamnele profesoare Briciu Nicoleta, Calafeteanu Gabriela, Giura Irina şi Iana Beatrice, au comentat teme şi motive romantice, au analizat texte la prima vedere, din creaţia lirică şi în proză a lui Mihai Eminescu. De asemenea, elevii s-au întrecut în creaţia unor mici catrene-omagiu.

 

POVESTEA NOASTRĂ DE IARNĂ

BAZARUL DE CRĂCIUN – 6 decembrie 2022

,,Bazarul de Crăciun” este un eveniment organizat anual în holul Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”, în vederea strângerii de fonduri în scop caritabil. Elevii din toate clasele, coordonaţi de profesorii-diriginţi, au participat cu diverse decoraţiuni şi dulciuri tradiţionale de Crăciun, pregătite atât de copii, cât şi de părinţi:

 Serbarea de Crăciun – 21.12.2022

Sfârşitul de an calendaristic ne-a adus din nou împreună, să ne bucurăm de Sărbătoarea Naşterii Domnului. La serbarea organizată în holul Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”, a participat unui număr impresionant de elevi, coordonaţi de cadrele didactice.

Cuvântul de deschidere i-a aparţinut doamnei director Ghigeanu Nela, care a adresat tuturor cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, reprezentanţilor comunităţii, calde urări de sănătate şi prosperitate.

Momentele artistice au fost prezentate în versuri, cu emoţie, dar şi cu umor, de către elevii Buşilă Maria, Lungu Andreea, Olteanu Vlad (clasa a IX-a E) şi Niţă Alexia (clasa a XI-a B), coordonaţi de doamna profesoară Calafeteanu Gabriela.

Într-un decor magic de Crăciun, elevii talentaţi au pregătit o mică expoziţie de pictură de iarnă, intitulată ,,Bucuria copilăriei”, sub îndrumarea doamnei profesor Roxana Dumitrache:

 

Elevii de la clasele a XI-a B, C, E şi a XII-a C, D, au participat la un atelier de pictură pe sticlă, coordonat de doamna profesoară Tăşchină Florenţa. Elevii au împodobit bradul cu globuri personalizate, lucrate cu migală:

 

Am ascultat colindele interpretate de corul Bisericii Sfântul Gheorghe-Griviţa:

 

Am aplaudat pe colindătorii noştri, de la clasele a IX-a şi a X-a A, care au cântat alături de duetul ,,Duo ViolinCello”. La vioară – doamna Elena Albu, la violoncel – doamna profesor Camelia Neaţă. Profesorii coordonatori au fost Neaţă Camelia şi Sfar Elena:

 

,,Crăciunul – o călătorie spre propriul sine” este sceneta pregătită de clasa a X-a E, coordonată de doamnele profesoare Briciu Nicoleta şi Florentina Constantinescu:

 

A urmat un concert de colinde şi un dans tematic de Crăciun, interpretate de elevii clasei a XI-a E, coordonaţi de doamna profesoară Constantinescu Raluca:

 

,,Mary did you know” este colindul interpretat de elevele de la clasa a XII-a D, coordonate de doamna profesoară Bălan Florina:

 

Un moment artistic deosebit ne-a fost oferit de elevul Necula Teodor, de la clasa a XI-a C, care a interpretat la saxofon câteva dintre cele mai cunoscute cântece de Crăciun. Coordonator: doamna profesoară David Anamaria Crina.

 

A urmat un dans tematic, interpretat de trupa ,,Special dance”, din cadrul Academiei de dans ,,Dance World”.

 

Tot un dans tematic de Crăciun ne-au oferit şi elevii clasei a XII-a C, coordonaţi de doamna profesoară Stan Mihaela:

 

Clasa a XI-a B a interpretat un dans modern, coordonat de doamna profesoară Saroşi Mirela:

 

Dansul tradiţional ,,Braşoveanca”, interpretat de elevii clasei a X-a B, a fost coordonat de doamna profesoară Stan Mihaela:

 

A urmat valsul ,,Once upon a december”, interpretat de elevii clasei a IX-a A, coordonaţi de doamna profesoară Preda Iarina:

 

Ce este Crăciunul?” este piesa interpretată de elevii din trupa de teatru ,,SERTISSAGE”, a Colegiului Naţional ,,Aurel Vlaicu”, coordonaţi de doamna profesoară Iana Beatrice, după un scenariu realizat de elevele Cociș Maria și Stanciu Mara, de la clasa a XI-a D:

 

Un moment de neuitat ne-a fost oferit de clasa a XI-a B, care ne-a oferit un dans clasic, coordonat de doamna profesoară Saroşi Mirela:

 

A urmat un dans sincron al Crăciuniţelor, interpretat de elevele clasei a IX-a E, coordonat de doamna profesoară Popa Dumitra:

 

Spectacolul s-a încheiat cu recitalul ,,Bună seara, gazdă aleasă!”, realizat cu participarea elevilor selectaţi din clasele a IX-a D, E, F şi a X-a B, C, D, coordonaţi de doamna profesoară Popa Dumitra, şi cu clasicul ,,Pluguşor”, strigat cu voie bună de un grup de elevi de la clasele a IX-a E şi a XI-a B, coordonaţi de doamna profesoară Calafeteanu Gabriela: