Excursii si drumetii

1. Sinaia – orașul elitei. Pe urmele Regalității și ale clădirilor de patrimoniu, 11.2022

Excursia tematică ,,Pe urmele Regalităţii – Sinaia” a avut în vedere redescoperirea valorilor din patrimoniul natural şi cultural.  Activitatea echipelor de elevi din clasele a IX-a E şi a X-a E, coordonaţi de doamnele profesoare Calafeteanu Gabriela şi Constantinescu Florentina, a vizat următoarele  domenii: istorie, geografie, ştiinţe ale naturii. Elevii au observat, au notat, au fotografiat, iar pe drumul de întoarcere, şi-au desemnat reprezentanţii pentru a prezenta informaţiile şi impresiile.

 

Am vizitat Muzeul Rezervaţiei Naturale Bucegi:

 

Ne-am recules la Monumentul Eroilor căzuţi pentru patrie:

 

Am urcat pe Poteca Regală: 

 

Am vizitat Castelul Pelişor:

 

Şi ne-am împărtăşit impresiile:

 

2. Pe urmele latinităţii – Prima Şcoală Românească din Scheii Braşovului, 11.2022.

În ziua de 19.11.2022, un grup de 70 de elevi din clasele a X-a B, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C şi a XII-a C, însoţiţi de doamnele profesoare Giura Irina, Duguleanu Violina, Stan Mihaela, David Anamaria Crina şi de domnul profesor Lupu Tudor, au vizitat Prima Școală Românească, loc ce păstrează de secole primele tipărituri românești, primele gramatici ale limbii române, precum şi colecția integrală a bibliilor vechi românești.

 

Au intonat imnul naţional ,,Un răsunet” de Andrei Mureşanu:

 

Au vizitat vechea sală de clasă:

 

Tiparniţa diaconului Coresi, la care a fost realizată prima gramatică în limba română:

 

Impresionaţi de muzeu, elevii şi profesorii au promis că vor reveni curând.

 

3. Redescoperirea patrimoniului turistic național. Oltenia, 19 – 20.11.2022

Excursia tematică ,,Redescoperirea patrimoniului turistic național. Oltenia” a avut în vedere redescoperirea valorilor din patrimoniul natural şi cultural. Activitatea echipelor de elevi din clasele a IX-a A, a X-a A, a XI-a B coordonate de doamnele profesoare Duminică Ramona, Iarina Preda și Saroși Mirela a vizat următoarele  domenii: istorie, geografie, ştiinţe ale naturii. Elevii au observat, au notat, au fotografiat, iar pe drumul de întoarcere, şi-au desemnat reprezentanţii pentru a prezenta informaţiile şi impresiile.

 

Am vizitat salina Ocnele Mari, situată în județul Vâlcea, în partea central-sudică a României, în zona Subcarpaților Vâlcii.

 

Am vizitat Mănăstirea Cozia, un complex monahal medieval, situat în orașul Călimănești, pe malul râului Olt. Este o ctitorie a domnitorului Mircea cel Bătrân, extinsă și renovată de-a lungul istoriei sale multiseculare.

Oltul pe lângă zidurile din spate ale mănăstirii. 

 

Am vizitat Muzeul Satului Vâlcean – un muzeu etnografic spectaculos în aer liber, ce reconstituie imaginea funcțională a unei așezări rurale tradiționale, cu toate instituțiile sale social-culturale. Au fost identificate elementele specifice aşezărilor rurale din zona Olteniei – formele de relief ale zonei, vatra satului cu toate elementele sale.

 

Am obţinut informatii despre Vechea Şcoală (Şcoala primară Şirineasa), construită la începutul secolului al XX-lea, în interiorul căreia sunt două săli de clasă, un hol şi cancelaria.