În conformitate cu dispozițiile:  

  • OMEN nr. 4135/21.04.2020 privind continuitatea procesului de învățământ la nivel preuniversitar; 
  • Notei nr. 545/DGIP/28.04.2020 emisă de Direcția Generală pentru Învățământ Preuniversitar referitor la instrucțiuni cu privire la continuarea procesului de învățământ după încetarea stării de urgență, 

procesul de învățământ ulterior încetării stării de urgență se va desfășura astfel:

  1. Conținuturile din programe, prevăzute pentru semestrul al II-lea,care nu au fost parcurse după data de 11 martie vor fi abordate în anul școlar următor;
  2. Examenul de bacalaureat se va susţine respectând programele prevăzute în OMEC nr. 4115/10.04.2020 (făra materia din semestrul al doilea);
  3. Elevii claselor a XII-a vor face pregătire pentru examenele de finalizare de ciclu, începând cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranţă (maximum 10 elevi în sala de clasă, cu mască şi mănuşi, şcolile dotate cu dezinfectante şi igienizarea sălii de clasă dupa finalizarea activităţii fiecărei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregătire pentru examen, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ;
  4. Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor în ce priveşte participarea acestora la activităţile desfăşurate în şcoală şi vor decide asupra acestul aspect. Participarea acestora este opţională. Şcoala poate organiza şi pregătire pentru bacalaureat on-line;
  5. Examenele de bacalaureat și de admitere în liceu se vor desfăşura după proceduri elaborate de MEC ce urmează a fi anunțate în timp util;
  6. Examenele de certificare a competenţelor profesionale se vor realiza numai pe bază de proiect;
  7. Examenul de titularizare și pentru definitivare în învăţământ, precum şi examenle pentru obţinerea gradelor didactice se vor organiza după calendar comunicat de MEC.