În conformitate cu prevederile instrucțiunea MEC nr. 545/DGIP/28.04.2020 cu privire la modalitățile de încheiere sa situaţie şcolare a elevilor pe semetrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, mediile vor fi încheiate cu minimum două note, astfel:

  1. Nu se vor susține teze; 
  2. Dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea, se va încheia media cu aceste note;
  3. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, se poate valorifica ativitatea desfăşurată on-line, pentru a doua notă;
  4. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată notă care reprezintă media elevului din primul semestru;
  5. Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea, media semestrului I, devine media anuală;
  6. Dacă media din primul semestrul este mai mică decât 5 (cinci), atunci profesorul decide împreuna cu elevul data la care acesta poate susţine o lucrare scisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la aceasta evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigenţă).