Publicăm calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul (școlar 2020-2021)

DATA LIMITĂ/ PERIOADAEVENIMENTUL
Probele de aptitudini
2-5 iunie 2020Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea deînvâţâmânt liceal /gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi eliberarea/transmiterea anexelor fiselor de înscriere, însoţitede documentele prevâzute în Anexa 3,  la prezentul ordin, conform proceduriistabilite de Comisia Natională de Admitere. 
Notă: Părinţii vor fi informaţi, prin afişare la avizier şi postare pe site-urile instituţiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unităţi de învâţâmânt.
9-12 iunie 2020Desfâșurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin.
12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
15 iunie 2020Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
17 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
29 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București câtre unitățile de învâțâmânt liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judțene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
2 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere judeteană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

Pentru a consulta modul de înscriere și desfășurare a admiterii la profilul sportiv, vă rugăm să consultați Anexa nr. 3 la Ordinul MEC nr. 4948/2019.

Anexa nr. 3 poate fi vizualizată aici.