Publicăm calendarul privind desfășurarea examenului de bacalaureat – sesiunea 2020.

CALENDARUL

                      Examenului de Bacalaureat Naţional 2020

3-10 iunie 2020Înscrierea candidaţilor
11-17 iunie 2020Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale
22 iunie 2020Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
23 iunie 2020Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
24 iunie 2020Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
25 iunie 2020Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
30 iunie 2020Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
30 iunie 2020Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16,00-20,00
1 iulie 2020Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8,00-12,00
1-4 iulie 2020Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2020Afişarea rezultatelor finale